Sobota, 13 kwietnia 2024. Imieniny Artemona, Justyny, Przemysławy

Ubezpieczenie grupowe na życie jeśli nie ukończyłeś 54 roku życia (rodzina)

2020-09-18 22:34:49 (ost. akt: 2023-06-21 11:38:36)

Dla Rodziny - Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" i "Dla Nas" o pakiet świadczeń dotyczący Twojej rodziny, w tym urodzenie dziecka, poważne zachorowanie dziecka, leczenie szpitalne dziecka.

OFERTA W TRAKCIE TWORZENIA - ZAPRASZAMY WKRÓTCE


Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego
Wariant podstawowyWariant rozszerzony

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym*
90 000 zł120 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy*
67 500 zł90 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym*
67 500 zł90 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku*
45 000 zł60 000 zł

Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu*
32 000 zł40 000 zł

Zgon Ubezpieczonego
22 000 zł30 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku
250 zł300 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku
200 zł250 zł

Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
8 000 zł10 000 zł

Operacja chirurgiczna
-do 1 000 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres komfort
4 000 zł5 000 zł

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego
do 80 złdo 90 zł

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym*
120 zł130 zł

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego*
80 zł85 zł

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego
-do 1 500 zł

Pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego

Zgon małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku*
20 000 zł20 000 zł

Zgon małżonka/partnera
10 000 zł10 000 zł

Trwałe inwalidztwo małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku
-do 10 000 zł

Poważne zachorowanie małżonka/partnera
2 000 zł3 000 zł

Zgon rodzica/teścia
1 800 zł2 300 zł

Pakiet świadczeń dotyczący dziecka Ubezpieczonego

Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego
3 000 zł4 000 zł

Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
7 000 zł8 000 zł

Zgon dziecka
3 500 zł4 000 zł

Urodzenie się dziecka
1 000 zł1 200 zł

Urodzenie martwego noworodka
3 000 zł3 500 zł

Trwałe inwalidztwo dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
-do 10 000 zł

Wada wrodzona dziecka
-2 000 zł

Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego
2 000 zł3 000 zł

Leczenie szpitalne dziecka Ubezpieczonego – kwota zryczałtowana
300 zł700 zł

Składka miesięczna
od 59 złod 79 zł

* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia