Sobota, 13 kwietnia 2024. Imieniny Artemona, Justyny, Przemysławy

Ubezpieczenie grupowe na życie dla klienta indywidualnego

2020-09-18 22:26:14 (ost. akt: 2023-06-21 11:36:54)

Oferta Grupy Otwartej to wyjątkowe ubezpieczenie Twojego życia i zdrowia oferowane przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. Jako klient indywidualny otrzymujesz możliwość skorzystania ze wszystkich zalet, jakie daje ubezpieczenie grupowe.

OFERTA W TRAKCIE TWORZENIA - ZAPRASZAMY WKRÓTCE

Przystępując do Grupy Otwartej nie musisz przedstawiać wyników swoich badań medycznych. Niezależnie od wybranego przez Ciebie wariantu, odnosisz się wyłącznie do trzech krótkich oświadczeń dotyczących Twojego stanu zdrowia, dwóch oświadczeń związanych z wykonywanym zawodem oraz czynnościami zawodowymi uznawanymi za niebezpieczne.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Do ubezpieczenia w Grupie Otwartej mogą przystąpić osoby od 18 roku życia do nieukończonego 66 roku życia:
- pracujące, stawiające na samodzielność w doborze oferty zawierającej ochronę dotychczas dostępną tylko u swojego pracodawcy,
- wykonujące wolny zawód,
- prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
- studenci,
- rolnicy,
- a także osoby niepracujące.

Jakie atuty ma to ubezpieczenie?

Oferuje wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 400 tys. zł z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz do 20 tys. zł w przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania.

Zapewnia szeroką ochronę w przypadku poważnego zachorowania Ubezpieczonego (w odniesieniu do aż 34 jednostek chorobowych) oraz dziecka (w odniesieniu do aż 18 jednostek chorobowych).

Może zapewnić świadczenia dla Ubezpieczonego w przypadku zachorowania lub śmierci jego bliskich (małżonka, partnera, rodzica, teścia i dziecka).

Trwa do rocznicy polisy w roku, w którym Ubezpieczony kończy 70 lat, ale może być kontynuowane również po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70. roku życia w zakresie: zgonu, zgonu w następstwie wypadku i trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku (zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia).

Ochrona świadczone jest już od następnego dnia po wystawieniu certyfikatu potwierdzającego ochronę ubezpieczeniową, z uwzględnieniem okresów karencji (zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia).

Zapewnia wypłatę świadczenia za leczenie szpitalne również w sytuacji, gdy pobyt w szpitalu był związany z ciążą (również mnogą), porodem i połogiem oraz gdy pobyt w szpitalu trwał tylko jeden pełny dzień, niezależnie od tego, czy przyczyną hospitalizacji była choroba czy nieszczęśliwy wypadek.

Ochrona w tym ubezpieczeniu
Możesz wybrać jeden spośród 10 atrakcyjnych i przejrzystych wariantów. Wybór pozwala na dopasowanie zakresu ochrony i wysokości składki do Twoich indywidualnych potrzeb. To Ty decydujesz, czy ochroną ubezpieczeniową obejmiemy tylko Ciebie, czy Ciebie i Twoje dziecko, czy Ciebie i Twoją rodzinę.

Warianty ubezpieczenia


A. jeśli nie ukończyłeś 54 roku życia:

Dla Mnie - Ochrona od zdarzeń dotyczących Ciebie, takich jak: zgon, zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie, leczenie szpitalne, operacja chirurgiczna >>> zobacz szczegóły

Dla Nas - Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" o pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego, w tym poważne zachorowanie małżonka/partnera, zgon małżonka/partnera, zgon rodzica/teścia, trwałe inwalidztwo małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku >>> zobacz szczegóły

Dla Rodziny - Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" i "Dla Nas" o pakiet świadczeń dotyczący Twojej rodziny, w tym urodzenie dziecka, poważne zachorowanie dziecka, leczenie szpitalne dziecka >>> zobacz szczegółyB. jeśli ukończyłeś 54 rok życia:

Dla Mnie - Ochrona od zdarzeń dotyczących Ciebie, takich jak: zgon, zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie, leczenie szpitalne, operacja chirurgiczna >>>zobacz szczegóły

Dla Nas - Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" o pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego, w tym poważne zachorowanie małżonka/partnera, zgon małżonka/partnera, zgon rodzica/teścia, trwałe inwalidztwo małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku >>>zobacz szczegóły

Dla Rodziny - Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" i "Dla Nas" o pakiet świadczeń dotyczący Twojej rodziny, w tym urodzenie dziecka, poważne zachorowanie dziecka, leczenie szpitalne dziecka >>>zobacz szczegóły