środa, 28 lutego 2024. Imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany

Ubezpieczenie grupowe na życie jeśli ukończyłeś 54 rok życia (małżonek/partner)

2020-09-18 22:33:00 (ost. akt: 2023-06-21 11:39:36)

Dla Nas - Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" o pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego, w tym poważne zachorowanie małżonka/partnera, zgon małżonka/partnera, zgon rodzica/teścia, trwałe inwalidztwo małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

OFERTA W TRAKCIE TWORZENIA - ZAPRASZAMY WKRÓTCE


Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego
Wariant podstawowyWariant rozszerzony

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym*
140 000 zł160 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy*
105 000 zł120 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym*
105 000 zł120 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku*
70 000 zł80 000 zł

Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu*
45 000 zł50 000 zł

Zgon Ubezpieczonego
35 000 zł40 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku
450 zł500 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku
300 zł350 zł

Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
15 000 zł17 000 zł

Operacja chirurgiczna
do 1 500 złdo 1 750 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres maksymalny
8 000 zł10 000 zł

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego
do 120 złdo 130 zł

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym*
160 zł170 zł

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego*
100 zł105 zł

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego
do 2 000 złdo 2 000 zł

Pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego

Zgon małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku*
25 000 zł30 000 zł

Zgon małżonka/partnera
12 000 zł15 000 zł

Trwałe inwalidztwo małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku
do 10 000 złdo 12 000 zł

Poważne zachorowanie małżonka/partnera
3 000 zł3 500 zł

Zgon rodzica/teścia
-1 700 zł

Składka miesięczna
od 90 złod 119 zł

* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia